Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trần Hưng Đạo

Hiệu trưởng

Lê Thanh Hương
Lê Thanh Hương

Trình độ :Thạc sĩ Giáo dục học

Email liên lạc: thanhhuong.thdq1@hcm.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Cường
Nguyễn Xuân Cường

Trình độ :Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Email liên lạc: xuancuong.thdq1@hcm.edu.vn

Phạm Quang Vinh
Phạm Quang Vinh

Trình độ :Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Email liên lạc: quangvinh.thdq1@hcm.edu.vn