Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trần Hưng Đạo
Thứ sáu, 2/7/2021, 21:34
Lượt đọc: 789

Những điều cần lưu ý khi thực hiện đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến - Năm học 2021-2022

              ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

   TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO

 

THÔNG BÁO

Những điều cần lưu ý khi thực hiện đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến

Năm học 2021-2022

 

* Do có sự cố quá tải về chương trình đăng ký tuyển sinh đầu cấp trong khoảng thời gian sáng ngày 01/7/2021. Quý phụ huynh nào chưa đăng ký hoặc đăng ký gặp sự cố: không đúng loại hình lớp, không đúng lớp đăng ký… vui lòng đăng ký lại theo link https://tsdc.quan1hcm.gov.vn/. Thông tin đăng ký được xác nhận là thông tin đăng ký sau cùng.

1. Cấp tiểu học (lớp 1)

 1.1 Về đăng ký nhập học đối với học sinh diện trong tuyến lớp 1

- Phụ huynh tra cứu thông tin hồ sơ và đăng ký nhập học đúng tuyến cho học sinh theo thời gian: Từ 07h30 ngày 06/7/2021 đến 17h00 ngày 10/7/2021 (phụ huynh vui lòng đọc kỹ thông tin trong kế hoạch tuyển sinh của quận trước khi đăng ký. Đọc kế hoạch tại đây:

https://pgdquan1.hcm.edu.vn/tuyen-sinh-nam-hoc-2021-2022/quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-huy-dong-tre-ra-lop-va-tuyen-sinh-vao-cac-lop-dau-cfull84453-428033.aspx

 https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-tuyen-sinh-lop-1-tai-truong-tieu-hoc-tran-hung-dao-nam-hoc-2021-2022-cfull21262-685212.aspx  )

Link tra cứu và đăng ký lớp 1 trong tuyến: http://demo.quan1hcm.gov.vn/qltsdc/Default.aspx?mod=nophoso1

1.2. Về đăng ký xét tuyển diện ngoài tuyến lớp 1

- Phụ huynh đăng ký xét tuyển ngoài tuyến cho học sinh theo thời gian: Từ 07h30 ngày 10/7/2021 đến 17h00 ngày 15/7/2021 (phụ huynh vui lòng đọc kỹ thông tin trong kế hoạch tuyển sinh của quận trước khi đăng ký. Đọc kế hoạch tại đây: https://pgdquan1.hcm.edu.vn/tuyen-sinh-nam-hoc-2021-2022/quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-huy-dong-tre-ra-lop-va-tuyen-sinh-vao-cac-lop-dau-cfull84453-428033.aspx

https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-tuyen-sinh-lop-1-tai-truong-tieu-hoc-tran-hung-dao-nam-hoc-2021-2022-cfull21262-685212.aspx )

              Link đăng ký lớp 1 ngoài tuyến: https://tsdc.quan1hcm.gov.vn/Default.aspx?mod=dangky1 

- Ngày công bố kết quả xét tuyển ngoài tuyến: 31/7/2021

2. Cấp trung học cơ sở (lớp 6)

2.1 Về đăng ký nhập học đối với học sinh diện trong tuyến lớp 6

            Phụ huynh tra cứu thông tin hồ sơ học sinh theo thời gian: Từ 7h30 ngày 01/7/2021 đến 17h00 ngày 05/7/2021 (phụ huynh vui lòng đọc kỹ thông tin trong kế hoạch tuyển sinh của quận trước khi đăng ký. Đọc kế hoạch tại đây: https://pgdquan1.hcm.edu.vn/tuyen-sinh-nam-hoc-2021-2022/quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-huy-dong-tre-ra-lop-va-tuyen-sinh-vao-cac-lop-dau-cfull84453-428033.aspx ).

Link tra cứu thông tin phân tuyến lớp 6 trong tuyến: http://demo.quan1hcm.gov.vn/qltsdc/Default.aspx?mod=nophoso6

* Đối với học sinh lớp 6 năm học 2021-2022: Phụ huynh không cần đăng ký thông tin nhập học. Hồ sơ của học sinh đã được trường tiểu học chuyển trực tiếp qua trường trung học cơ sở mà học sinh được phân tuyến.

- Cấp trung học cơ sở (lớp 6):

            Phụ huynh đăng ký xét tuyển ngoài tuyến cho học sinh theo thời gian: Từ 7h30 ngày 01/7/2021 đến 17h00 ngày 05/7/2021. Trường THCS Huỳnh Khương Ninh đăng ký từ 7h30 ngày 01/7/2021 đến 17h00 ngày 10/7/2021 (phụ huynh vui lòng đọc kỹ thông tin trong kế hoạch tuyển sinh của quận trước khi đăng ký. Đọc kế hoạch tại đây: https://pgdquan1.hcm.edu.vn/tuyen-sinh-nam-hoc-2021-2022/quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-huy-dong-tre-ra-lop-va-tuyen-sinh-vao-cac-lop-dau-cfull84453-428033.aspx )

Link đăng ký xét tuyển lớp 6 ngoài tuyến: http://demo.quan1hcm.gov.vn/qltsdc/Default.aspx?mod=nophoso6

- Ngày công bố kết quả xét tuyển ngoài tuyến: 15/7/2021

  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

 

 

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87